Kobieta

Kobieta
1/2 sztuki
Od 47 do 119 kg

Co to jest Kobieta i w jakim celu się ją ?stosuje?

Kobieta zawiera mnóstwo substancji czynnych i bezlik biernych, posiada serce, mózg, waginę, węglan litu, diazepam, które to raz działają uspokajająco, przeciwlękowo, nasennie i przeciwrorączkwo, innym razem wręcz przeciwnie. Kobieta jest wskazana w leczeniu epizodu maniakalnego w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, zapobiega ich nawrotom lub zmniejszeniu nasilenia i częstotliwości kolejnych epizodów manii, pomaga w zapobieganiu depresji w zaburzeniach depresyjnych nawracających. Mechanizm działania kobiety nie jest w pełni poznany. Kobieta zwykle wywiera znaczy wpływ na układ nerwowy, oddechowy i sercowo ? naczyniowy. Kobieta jest lekiem przeciwpsychotycznym. Pomaga w leczeniu choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania, jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuję się z kontaktów z innymi. Podczas stosowania Kobiety pacjent może odczuwać lęk, depresję lub napięcie, a też euforię i szczęście.
Zalecane jest „stosowanie” Kobiety w leczeniu stanu chorobowego, w przebiegu którego pacjenci mają niezwykle dobre samopoczucie, rozpiera ich energia, potrzebują dużo mniej snu niż zwykle, mówią bardzo szybko, mają gonitwę myśli.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność ?stosując? Kobietę

Jeśli u pacjenta występuję nużliwość mięśni.
Kobieta może spowodować wystąpienie nieprawidłowych ruchów.
W przypadku nadwrażliwości nerek, świeżo przebytego zawału mięśnia sercowego, organicznych uszkodzeń mózgu, białaczki oraz ciąży.
Jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność oddechowa.
Jeśli u pacjenta występują fobie, natręctwa lub przewlekła psychoza.
Nie jest zalecane ?stosowanie? Kobiety u pacjentów podeszłym wieku (przez wzgląd na samą Kobietę także) oraz u pacjentów z rozpoznaniem otępienia, ponieważ może to spowodować bardzo poważne działania niepożądane.
Szczególną ostrożność należy zachować ?stosując? kobietę w chorobie Parkinsona, niedoczynnością tarczycy, zaburzeniach czynności węzła zatokowego, chorobie Addisona, padaczce, łuszczycy, cukrzycy, schizofrenii.
W przypadku biegunki lub nadmiernego pocenia się (np. w czasie infekcji) może być konieczne zmniejszeni dawki lub czasowe przerwanie terapii.

?Stosowanie? Kobiety z innymi lekami oraz możliwe działania niepożądane

Osoby „przyjmujące” Kobietę mogą stosować inne leki wyłącznie za zgodą lekarza.
Jeśli pacjent jest lub był uzależniony od alkoholu lub leków, z wyjątkiem ostrych objawów odstawiennych. W przypadku ?stosowania? Kobiety przez kilka tygodniu, miesięcy, lat, skuteczność Jej ?działania? może się zmniejszyć (tolerancja na Kobietę)
Leki moczopędne, zwłaszcza tiazydowe i amilorid, dieta ubogosodowa, zwiększona utrata jonu sodowego hamują wydalanie oraz nasilają niebezpieczeństwo kumulacji (sic!)
Skojarzone ?stosowanie? Kobiety z haloperodolem może wywołać zespół enefalopatyczny, charakteryzujący się osłabieniem, sennością, gorączką, drżeniem mięśni, splątaniem. W niektórych przypadkach zespól ten może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu.
Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny stosowane łącznie z Kobietą mogą nasilić jej toksyczne działanie, prowadząc do wystąpienia takich objawów jak biegunka.

?Stosowanie? Kobiety z jedzeniem i piciem.

Pacjenci ?przyjmujący? Kobietę mogą pić alkohol jedynie nieproblemowo. Nie opisano wpływu pokarmów na szybkość wchłaniania, działania i biodostępność Kobiety.

Ciąża i karmienie piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy się poradzić lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Kobieta może wywoływać tak senność jak i drażliwość. Jeżeli pojawią się te objawy nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać żadnych maszyn i urządzeń mechanicznych. Kobieta może spowodować zaburzenia sprawności psychofizycznej. Podczas profilaktyki konieczna jest ocena stanu pacjenta przez lekarza.

Jak ?stosować? lek Kobieta

Ze względu na małą różnicę między wielkością średniej dobowej dawki terapeutycznej i dawki toksycznej Kobiety, indywidualną dawkę powinien wyznaczyć lekarz na podstawie stężenia u pacjenta stanów czy schorzeń takich jak pożądanie, kochliwość, samotność, towarzyskość, poczucie humoru czy tak zwana inteligencja.
Kobietę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Traktować godnie i w razie wątpliwości należy ponownie niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
W ostrych fazach chorobowych (miłość, zauroczenie, erekcja) ?stosuje? się zwiększoną dawkę Kobiety. Po ustąpieniu ostrej fazy dawkę należy natychmiast zmniejszyć.
W przypadku wrażenia, że działanie Kobiety jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki Kobiety niż zalecana:

W ostrych zatruciach występują wymioty, biegunka, niezborność ruchowa, drgawki i śpiączka. U pacjentów, którzy przyjęli większą niż zalecana dawkę Kobiety występowały następujące objawy: przyspieszone bicie serca, pobudzenie lub agresywne zachowanie, trudności w mówieniu, mimowolne ruchy oraz ograniczenie świadomości, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala. Należy pokazać lekarzowi ubraną Kobietę.

Pominięcie ?zastosowania? Kobiety

Od razu po przypomnieniu należy „przyjąć” Kobietę. Nie należy „stosować” dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe ?działania? niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów.

Zmiana liczby niektórych komórek krwi i stężenia lipidów w krwioobiegu.
Zawroty głowy
Niepokój
Drżenie
Wysypka
Skrajne zmęczenie
Niezbyt częste ?działania? niepożądane: występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów
Zwolnienie lub przyspieszenie czynności serca
Wrażliwość na światło słoneczne (wampiryzm)
Wypadanie włosów
Zaburzenia żołądka i jelit
Suchość błon śluzowych jamy ustnej
Omdlenia
Bradykardia

Pozostałe, częstość nieznana

Obrzęki, zaburzenia smaku i snu, próchnica, reakcje skórne, zwiększone ryzyko upadków i złamań kości

Jak przechowywać lek Kobieta

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niedostępnym dla dzieci. Chronić od ciemności, chłodu i wysuszenia. Nie należy stosować leku Kobieta po upływie terminu ważności. Przechowywać w temperaturze od -40 do +40 stopni Celsjusza.

Jak wygląda lek Kobieta i co zawiera opakowanie.

Bardzo różnie wygląda.

Inne ważne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: dziewoy.pl

18Shares